E-İhracat Nedir? ve Nasıl Yapılır?

Home E-İhracat Nedir? ve Nasıl Yapılır?

E-Ticaret

Tüm dünyada internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin dijital ortamda online olarak yapılması kavramıdır. E-ticaret; bir ürün ya da hizmet için, çeşitli ödeme yöntemleriyle herhangi bir internet sitesi üzerinden ticaret yapmanızı veya sipariş vermenizi sağlayan alışveriş yöntemidir.

E-İhracat

E-ihracat, ürünlerin online satış kanalları üzerinden yurt dışında bulunan bireysel müşterilere satılması ile gerçekleştirilen ticaret olarak tanımlanmaktadır. E-ihracat yapılırken, sistemin dinamiklerini oluşturan bir e-ticaret platformuna gerek duyulmaktadır. Bu platform, işletmeyle iletişime geçecek bireysel müşterileri belirler. Müşterilere yapılan satışın ardından KDV’siz satış faturası düzenlenip, bu siparişin mikro ihracat yoluyla ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) düzenlenerek çıkışı sağlandığında e-ihracat yapılmış olunur.

E-İhracat Terimleri

E-ihracat, ürünlerin online satış kanalları üzerinden yurt dışında bulunan bireysel müşterilere satılması ile gerçekleştirilen ticaret olarak tanımlanmaktadır. E-ihracat yapılırken, sistemin dinamiklerini oluşturan bir e-ticaret platformuna gerek duyulmaktadır. Bu platform, işletmeyle iletişime geçecek bireysel müşterileri belirler. Müşterilere yapılan satışın ardından KDV’siz satış faturası düzenlenip, bu siparişin mikro ihracat yoluyla ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) düzenlenerek çıkışı sağlandığında e-ihracat yapılmış olunur.

Mikro İhracat; Yurt dışına yapılan satışlar KDV’siz olarak 15.000 Euro’yu ve 300 kilogramı aşmadığı taktirde, bu satış mikro ihracat kategorisine girer.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı; Mikro ihracat kategorisine yer alan e-ihracat işlemleri  yurt dışına sadece Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile çıkartılır. İhracatta operatörler tarafından elektronik ortamda düzenlenebilen bir beyandır ayrıca bu beyan gümrük müşavirlerine ihtiyaç duyulmadan dijital ortamda düzenlenebilmektedir.

GTİP KODLARI (HTS CODE)
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu için kullanılan bir kısaltmadır.

Ülkemizde 12 haneden oluşmakta olan GTİP, Dünya Gümrük Örgütü’nün standart hale getirdiği armonize sistemden alınır ve tüm dünyada ürünlerin/malların tanımlanması ve sınıflandırılmasına kolaylık sağlar.

Bu kodun ilk 6 hanesi armonize sistem tarafından belirlenir ve ülkeler tarafından herhangi bir değişiklik yapılmasının izni yoktur, sonraki 2 hane ile 8 hane aynı bölgedeki ülkeler için ortaktır. Sonraki 2 hane hangi ulusa ait olduğunu gösterir ve son 2 haneyle beraber ürünün tam istatistik kodu belirlenir.

Dünya Gümrük Örgütü’ne bağlı 170 den fazla ülkede kullanılmakta ve bu sistem yaygın olarak armonize sistem olarak bilinir.

İhracat ve E-ihracat Arasındaki Farklar

Uluslararası ticaret, uyulması ve  aynı zamanda takip edilmesi gereken belli kurallar içermektedir. İhracatta en çok  para harcanan ve zaman alan süreç, gümrük işlemleridir. E-ihracat’ta bu sürecin normal ihracata göre pek çok avantajı ve fırsatları bulunur.

E-İhracat Nasıl Yapılır?

 E-ihracatın avantajlarından etkilenen pek çok orta ve küçük ölçekteki işletme için en büyük sorun teşkil eden durum, sürecin nereden başlayacağının ve nasıl işleyeceğinin bilinmemesidir Bu konu hakkında birçok bilgi kirliliği mevcuttur. E-ihracat sürecinden önce aynı zamanda e-ihracat sırasında dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulunmaktadır. E-ihracat yapmayı hedefleyen bir firma için  yapılacak planlamalarda öncelikli iş adımları, aşağıdaki gibi düşünülebilir.

E-İhracat Potansiyelini Belirlemek

 Küçük ve orta ölçekli bir işletmede, e-ihracat için önemli bir sermaye ve zaman ayırmadan önce mevcut operasyonlarını, ürün ve hizmetler dikkate alınmalıdır.

E-İhracat Planı Hazırlamak

 İhracat sürecinde iyi hazırlanmış bir ihracat ve iş planına sahip olmak çok önem taşımaktadır. E-ihracat sürecinde de bu durum aynıdır. Firmalar e-ihracat süreçlerini iyi planlamalı ve süreç boyunca karşılaşabilecekleri problemler için hazırlıklı olmalıdır.

Ürünü Yabancı Piyasalara Göre Düzenlemek

E-ihracat yapmayı hedefleyen bir işletme, yabancı piyasaya girmeden önce ürününün mevcut haliyle piyasaya uygun olup olmadığını incelemelidir. Hedeflenen piyasadaki tüketicilerin tercihleri ve ülkenin yasal gerekliliklerine göre üründe değişimler yapmanın gerekli olup olmadığı iyi değerlendirilmelidir.

E-İhracat ile İlgili Yasal Konuları Araştırmak

 İhracat yapılması hedeflenen ülke ya da ülkelerin yasa ve mevzuatlarını, ürünün üretildiği ülkeden çok daha farklı olabilmektedir. Bunun yanı sıra ürünün üretildiği ülkeyle e-ihracat hedeflenen ülke ve ülkeler arasındaki uluslararası ilişki düzeylerini, varsa özel anlaşmaları bilmek de ayrıca önem taşımaktadır.

İnternet Sitesini Yurt Dışına Açmak

 E-ihracat yapmak isteyen firmalar, ürünlerine erişimin kolaylığından emin olmak için mevcut internet sitelerini yurt dışından da erişilebilir hale getirmelidirler. İnternet sitesinin hedeflenen piyasalarda konuşulan dillerle hizmet verebiliyor olması, firmayı müşteriler için çekici hale getirecek ve satış esnasında kolaylıklar sağlayacaktır.

Ürünün Sevkiyatı

 E-ihracat gerçekleştirecek işletmelerin, ürünlerinin sağlam ve hızlı bir şekilde hedeflenen adrese ulaşması için doğru bir lojistik planı olmalıdır. Gönderilecek ürünün gönderim mesafesi ve kırılganlığı hesaba katılarak paketlenmeli, paket üzerindeki etiketlerin iletileceği ülkeye uygun ve anlaşılır şekilde hazırlanması gerekmektedir.

WhatsApp chat